Op deze pagina kom je meer te weten over de impact die wij maken met Bordspel Klimaatjes. Als je met je muis over een tegel beweegt verschijnt meer informatie.

SDGs

We dragen bij aan kwaliteitsonderwijs (SDG 4) en klimaatactie (SDG 13)

Spelers

Al zo'n 500 leerlingen zijn in een ministerrol gekropen om hun stad te verduurzamen!

Samenwerken

"Iedereen heeft zijn doel gehaald, dus we hebben goed samengewerkt."

Spelend leren

"Ik wist niet dat je ook spelend iets kan leren en niet alleen uit een boek."

Scholen

Al op 15 scholen hebben de klimaatexperts van de toekomst hun stad verduurzaamd!

Onze missie is om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van duurzaamheid en de dilemma’s die daarmee gepaard gaan. Door met zo veel mogelijk kinderen het spel te spelen hopen we zo veel mogelijk impact te maken en zo de klimaatexperts van de toekomst op te leiden. We meten onze impact aan de hand van het aantal spelers dat ons spel speelt en het aantal scholen waarop dit gebeurt. We werken momenteel aan een tool om de leerzaamheid van het spel op een effectieve en duidelijke manier te meten.